MOOTTORIÖLJYSUODATTIMEN MUUNNOSSARJA

Alkuperäisissä suodattimissa on paljon erillisiä irto-osia ja suodatin, ikävä kyllä, usein jää ulospäin vuotavaksi jostain tiivisteestä. Pahin ongelma on kuitenkin suodattimen tukkeutumisen ohivirtausventtiilissä. Suodatinelementin päätä vasten on kumitiiviste, joka normaalitilanteessa estää ohivuodon. Elementin tukkeutuessa öljyn paine elementin toisen pään kierrejousta vastaan nostaa elementin irti ko tiivisteestä ja päästää likaista öljyä moottoriin, mikä on tietysti pienempi ongelma kuin moottori ilman öljyä.

Kun em kumitiivisteellä on ikää yli 50 vuotta, se alkaa ensin kupruilla ja lopulta hapertuu rikki. Tiiviste ei sen jälkeen estä enää likaista öljyä pääsemästä ohi suodattimen jatkuvasti moottorin laakereille ja muihin osiin. Pahinta on se, ettei ko ongelma mitenkään näy ulospäin. Se johtaa kuitenkin moottorin nopeampaan kulumiseen.

Muunnossarjalla vaihdetaan alkuperäisen suodattimen tilalle nk spin-on suodatinpatruuna. Patruunassa itsessään on mukana kiinteästi sen tiiviste, tyhjentymisen estoventtiili ja ohivuotoventtiili. Ne siis vaihtuvat uusiksi, joka kerta, kun suodatin vaihdetaan. Suodattimen vaihto on paljon helpompi tapahtuma jatkossa ja päästään eroon suodattimen tiivisteen vuodoista. Oikein tehtynä suodattimen vaihdossa ei tarvita ollenkaan jatkossa työkaluja.

Lisäksi spin-on suodatinpatruunassa on enemmän suodatuskapasiteettia ja alkuperäistä parempi suodatusaste ja öljy pysyy pitempään hyvässä kunnossa. Muunnos on ehdottomasti kannattava teko, mikäli traktori on aktiivisessa käytössä. Muunnossarjassa asennetaan alumiininen adapteri alkuperäiseen suodatinjalkaan poistamalla siitä ensin ohivuotoventtiilin osat (iso teräksinen aluslevy) ja asentamalla adapteri tiivisteineen ja sen kiinnittävä erikoispultti. Muunnos on helppo ja jopa haluttaessa mahdollinen palauttaa alkuperäiseksi, kunhan alkuperäiset osat muistetaan säilyttää. Tosin tuskin kukaan haluaa palauttaa parempaa teknistä ratkaisua takaisin, paitsi ehkä täydellistä entisöintiä ja ulkonäköä tavoittelevat tekijät.

Tämä muunnossarja sopii 3- ja 4-sylinterisiin malleihin vuodesta 1967 alkaen (Nuffield ja Leyland traktorit). Sarjan mukana tulee kirjallinen asennusohje.

Muunnossarjan vaihdon yhteydessä on suositeltavaa ottaa koko öljypohja irti moottorista ja pestä vanhat lietteet sieltä pois ja siirtyä käyttämään synteettistä dieselmoottoriöljyä. Öljyn ja suodattimen vaihtovälin voi kasvattaa jopa 400 tuntiin. Jos tunteja tulee vuodessa vain muutamia, korkeintaan kymmeniä tunteja, öljyn vaihtovälin voi venyttää jopa kolmeen vuoteen. Normaali vaihtoväli on kerran vuodessa, mutta se edellyttää tosiaan korkeampaa käyttötuntimäärää. Öljyt ja suodatin on syytä vaihtaa aina samalla kertaa.

Muunnossarjaan kuuluu mukaan suodatinpatruuna. Siihen on valittu MANN-suodatin. Ne ovat tunnetusti kaikissa suodattimien vertailutesteissä osoittautuneet erinomaisiksi, usein voittajiksi. Yleensä asiakkaat ottavat pari vaihtopatruunaa tilatessaan muunnossarjan.

ALUEVAIHTAJAN HAMMASPYÖRÄT

Siihen aikaan, kun KESKO markkinoi Nuffieldia, he teettivät lisävarusteena nk ”Kylmäkosken kertojan”. Vaikka kertojan hinta oli korkea traktorin omaan hintaan verrattuna, se lisäsi traktorin suosiota varsinkin traktoria maantiekuljetuksiin käytettäessä. Se oli silloin varteenotettava vaihtoehto kuorma-autolle.

Silloinen KESKOn traktoripuolen myyntijohtaja pyysi useaan kertaan Nuffieldin tehdasta tekemään 10-vaihteisiin kaksoiskytkimellä varustettuihin malleihin aluevaihtajaan muutoksen, jolla saadaan sama lopputulos kuin aikaisemmin Kylmäkosken kertojalla. Tehdas ei kuitenkaan suostunut siihen, vaikka se olisi ollut melkoinen myyntivaltti.

Kylmäkosken kertojaa ei saa sopimaan tuplakytkimiseen traktoriin, joka kytkin kuitenkin parantaa traktorin käytettävyyttä merkittävästi joissakin töissä, niin siksi aluevaihtajan muutos on järkevin tapa parantaa traktorin ominaisuuksia.

Tuo ajatus aluevaihtajan muutoksesta oli ja on erinomainen ja kannatettava. Ratkaisu on hinnaltaan hyvin edullinen verrattuna vaikkapa Kylmäkosken kertojaan ja sillä saadaan nopeutta sekä isomman puolen peruutusvaihteeseen että tietenkin 5. vaihteeseen maantiellä. Traktori jaksaa mennä sillä hyvin myös ylämäet ja matkat ikään kuin lyhenisivät tuntuvasti.

Aluevaihtajan hammaspyörien vaihto on helppo operaatio. Ne saa vaihdettua purkamalla kytkimen puolelta ko osat esiin ja vaihtamalla uudet osat tilalle.

Alkuperäisessä aluevaihtajassa nopeuden muutos pienen ja ison puolen välillä on vähäinen (n 30 %). Mutta uusilla pyörillä eroa lisätään entisestään yli 50 %. Ja sen kyllä sitten huomaa.

Maantiellä ajettaessa moottoria ei tarvitse huudattaa ja sopiva rauhallinen nopeus on silloin n 45 km/h. Ajaminen muuttuu nautinnoksi.

Pyörät mitoitettiin kestämään jatkuvaa 100 hevosvoiman tehoa. Alkuperäisissä pyörissä on siirtohammaspyörän puolella hampaiden tyvessä ohut seinämä ja siitä syystä heikko kohta. Jos traktoriin lisätään tehoa paljon alkuperäistä suuremmaksi esim turbottamalla moottori, silloin alkuperäisen pyörän kestävyys voi pettää. Näissä uusissa pyörissä kesto on huomattavasti suurempi.

Tämä alkujaan KESKOn ehdottama ratkaisu on kerrassaan erinomainen ja siksi olemme sen toteuttaneet, tosin 50 vuotta myöhässä. Mutta koska näitä traktoreita edelleen käytetään monissa töissä, teko ei ole ollut turha. On selvää, että näistä hammaspyöristä tulee myöhemmin eräänlainen kulttituote niihin liittyvän historiansa ja harvinaislaatuisuutensa johdosta. Muutamat asiakkaat ovat ostaneet useita pyöräpareja, koska ymmärtävät herkkua olevan tarjolla todella edulliseen hintaan.

NUFFIELD HYDRAULIPUMPPU

Nuffield ja Leyland traktoreihin ei ole saatavissa uusia alkuperäisiä DOWTY hydrauli pumppuja. Markkinoilla tarjolla olevat pumput ovat niin kutsuttuja standardipumppuja, joihin on tehty Nuffieldin alkuperäisen pumpun mukainen etulaippa pumpun kiinnitystä varten ja akselia joko muokattu tai asennettu erillinen kartioholkki hydrauliikka pumpun käyttöhammaspyörän kiinnittämiseksi.

Nämä edellä kuvatut tarvikepumput sopivat kevyellä käytöllä olevaan harrastetraktoriin, mutta kovemmassa käytössä pumpun ikä voi jäädä lyhyeksi. Ja koska näissä hydraulipumpuissa on kuitenkin melkoisesti hintaa verrattuna vanhan traktorin rahalliseen arvoon, pumpun usein tapahtuva uusimistarve on epätoivottava tilanne.

Näistä syistä johtuen on kehitetty näillä kotisivuilla esiteltyjä Nuffieldin hydraulipumppuja. Itse pumppu on täysin vakio ja sen takia myöhemmin tapahtuva pumpun mahdollinen uusiminen on edullista. Pumpun edessä on tukilaakeri, jolla on tehty mahdolliseksi hydraulipumpun säilyttäminen täysin alkuperäisenä ja muuttamattomana. Asiakkaan hankkiessa Nuffield hydraulipumpun, hän saa mukana sen edun, että myöhempi pumpun vaihto uuteen on halpa toimenpide. Lisäksi tukilaakeri lisää pumpun elinikää, koska hydraulipumpun käyttöhammaspyörältä tuleva poikittaisvoima ei rasita pumpun omia laakereita ollenkaan.

Huolimatta tukilaakerista Nuffield hydraulipumpun myyntihinta on kyetty pitämään edullisena ja varsin kilpailukykyisenä. Ja suurelta osin juuri tukilaakerista ja valmistuksen laadusta johtuen pumpulle myönnetään vuoden takuu.

Nuffield hydraulipumpun asennuksesta on tehty helppoa. Toimituksen mukana tulevat myös putket ja liittimet. (Letkujahan ei tällaiseen kohteeseen pidä asentaa). Pumpun akselille ei tarvita mitään sovitusholkkeja.

Pumppua tilattaessa mainitaan traktorin malli ja hydraulipumppu toimitetaan oikealla tukilaakerin akselilla. Nuffield hydraulipumpun oma akseli on aina vakio.

Nuffield hydraulipumpun tuottoa on lisätty alkuperäisestä runsaasta 30 litrasta 40 litraan/min. Maksimi käyttöpaine on 180 bar. Samassa runkokoossa on olemassa eri tuotoilla olevia hydraulipumppuja. Pienemmällä tuotolla sallittu maksimi paine on korkeampi, koska pumpuissa on saman koon laakerit ja isommalla tuotolla laakerit kuormittuvat enemmän. Parhaaksi yhdistelmäksi Nuffield hydraulipumpulle on valittu 40 L/min ja 180 bar vaihtoehto. Nuffield ja Leyland traktoreissa alkujaan on varoventtiilin maksimi paine n 180 bar. Vanhemmissa Nuffield traktoreissa maksimi paine on pienempi, alle 160 bar.

Raskainta käyttöä pumpulle on puutavaranosturin aiheuttamat taakan heilunnasta johtuvat kovat painepiikit ja ylipäätään jo valmiiksi korkea painetaso. Niissä tapauksissa on hyvä laittaa erillinen varoventtiili esim ohjausventtiilin yhteyteen ja todellakin säätää maksimi paine korkeintaan 180 bariin.

Nuffield hydraulipumppu käyttää kaikkia traktorin omia imusiivilöitä ja suodattimia. Tämä on selvä etu, koska nämä alkuperäiset ratkaisut ovat hyviä. Alkuperäinen imusiivilä ja sen magneetti on puhdistettavissa purkamatta traktorin nk peräreppua.

Nuffield hydrauliikka pumppu on saatavissa myös tuplapumppuna. Uudemmissa Nuffield ja Leyland traktoreissa on alkuperäisenä ollut tuplapumppu.

Nuffield hydraulipumppu sopii sekä 3- että 4-sylinterisillä moottoreilla oleviin traktorimalleihin. Leylandin 6-sylinterisissä traktoreissa on erilainen pumppu. Mutta Leylandin 3 ja 4-sylinterisissä on sama pumpun kiinnitys kuin Nuffield traktoreissa.

Nuffield hydraulipumppu käyttää samaa öljyä traktorin vaihteiston kanssa. Öljytilavuus on n 60 litraa. Hydraulipumppu ei varsinkaan talvella tule toimeen paksulla öljyllä. Pumppu ei ime paksua jähmeää öljyä. Näiden traktoreiden omissa ohjeissa suositellaan käyttämään esim moniasteista moottoriöljyä (10W-30, 10W-40). Voi käyttää myös ulkokäyttöön soveltuvia ajoneuvohydrauliikkaan tarkoitettuja moniasteisia hydrauliöljyjä (esim NESTE HYDRAULI SUPER). Öljyn viskositeetti, sopiva kulumisenesto lisäaineistus ja öljyn puhtaudesta huolehtiminen takaavat Nuffield hydraulipumpulle vähäisen kulumisen ja pitkän käyttöiän.

Pumpun uusimisen yhteydessä on hyvä puhdistaa ensin koko vaihteisto lisäämällä polttoöljyä öljyn joukkoon ja ajamalla traktorilla sopiva lenkki ja laskemalla öljyt pois niin, että traktoria samalla kallistellaan sivusuunnassa molemmin puolin ja nostetaan myös etupäätä vuorollaan ylös niin paljon, että kaikki vanha öljy tulee pois niiltäkin alueilta, joista se ei tule ilman em kallistelua.

Nuffield hydraulipumppu on hammaspyöräpumppu. Tunnetusti hammaspyöräpumppu kestää hyvin öljyn likaisuuttakin verrattuna muihin pumpputyyppeihin. Öljyn puhtauden merkitystä tuskin voi silti liikaa korostaa puhuttaessa hydrauliikasta.

Nuffield hydraulipumppu toimitukseen kuuluu kirjallinen asennusohje siitäkin huolimatta, että pumpun asennus on yksinkertainen ja nopea toimenpide.

VMV-Starttipaja